18 oktober 2023

Incidenteel of permanent beloopbaar: hoe zit dat precies?

Vlakkelichtkoepel (incidenteel) Beloopbaar

Iets wat over het algemeen redelijk onbekend is, maar heel functioneel kan zijn is het volgende. 

We kunnen al onze vlakkelichtkoepels als incidenteel beloopbaar uitvoeren. Hoe zit dat precies?

Als het om begaanbaarheid van glas gaat zijn er in beginsel 3 mogelijkheden:

  1. Niet geschikt
  2. Incidenteel begaanbaar voor onderhouds- en reinigingsdoeleinden
  3. Permanent begaanbaar


Hieronder lichten we ze alle 3 toe:

  1. Spreekt voor zich. De ruit is weliswaar doorvalveilig, volledig getest en doorgerekend op weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting, maar je moet er niet op gaan staan. Daar is deze niet voor bedoeld.

  2. Ook deze situatie is genormeerd: NEN EN 1990 (Eurocode), NEN EN 1991-1-1+C1:2011 (Eurocode), NEN2608 (Bouwbesluit NL). Er wordt exact voorgeschreven hoeveel een ruit aan gewicht (zowel lijn- als puntbelastingen) en maximale doorbuiging gedurende welke tijdsduur aan moeten kunnen, om aan de eis te kunnen voldoen. Ook in een situatie waarbij er één van de isolatieglasbladen al gebroken zou zijn. Dan nog moet er voldoende reststerkte zijn. Praktisch gezien kan een volwassen persoon met materiaal (samen max. 150 Kg) zonder enig risico ten minste één uur onafgebroken op de ruit staan. En dat kan zeer handig zijn wanneer je bijvoorbeeld over de ruit heen moet om ergens anders bij te kunnen komen. Of als je op de ruit moet kunnen staan voor de schoonmaak van de achterliggende opgaande gevel, de kozijnen, etcetera. Let erop dat de ruit en je schoenen schoon zijn om krassen op de ruit te voorkomen.
    In deze situatie (dus: begaanbaar voor reparatie en onderhoud) wordt er van uitgegaan dat men maximaal 4 keer per jaar op / over het dak loopt en dus ook de ruit maximaal even vaak belast wordt. 

  3. De ruit wordt gezien als een vloer en voldoet dan ook aan alle zware belastingseisen van dien. Afhankelijk van de toepassing mag hierop permanent, iedere seconde gedurende 50 jaar, een druk op worden uitgeoefend van 250 Kg/m2 (woningen+kantoren) respectievelijk 500 Kg/m2 (openbare gebouwen). Een veelvoorkomende toepassing is bijvoorbeeld een dakterras.

Meer informatie over het Beloopbaar Daklicht? Beloopbaar Daklicht

    Betaalmogelijkheden