Kan een bestelling retour?

Het recht van retour sturen en terugontvangen van het aankoopbedrag is alleen van toepassing op voorraadartikelen die direct leverbaar waren ten tijde van uw opdracht waarbij dat ook zodanig aan u is gecommuniceerd. Het retourrecht is dus niet van toepassing op producten met een levertijd, maatwerk of zonwering.

U heeft het recht om voorraadartikelen binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terug te sturen. Wanneer uw bestelling ons in onbeschadigde toestand bereikt krijgt u het aankoopbedrag teruggestort. De daklichten dienen liggend te worden vervoerd, transportkosten voor het retoursturen komen voor uw rekening.

U kunt voor het terugsturen gebruik maken van dit retour formulier. U ontvangt het aankoopbedrag dan binnen 14 dagen na ontvangst van de retour ontvangen daklicht(en) op uw bankrekening.

Betaalmogelijkheden